08 - 773 20 64

Miljö

Lindalens Städ & Hemtjänst AB har lång erfarenhet av alla typer av uppdrag inom städning. Vi har ett långt samarbete med våra leverantörer av förbrukningsmaterial och städmaterial.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att endast använda miljöanpassade, moderna produkter för ett hållbart arbete både i hänsyn till miljö, natur och utförande. De produkter som används är miljöanpassade och motsvarar EU:s krav för miljöcertifiering. Endast biologiskt nedbrytbara produkter brukas i vårt utförande.

Vi dokumenterar även åtgången av rengöringsmaterial och kem. Avviker åtgången markant ses behovet över för respektive uppdrag eller del av uppdrag.

Aktivt miljöarbete

Vi arbetar aktivt för att bespara natur och miljö genom bränslesnåla bilar och vi har även införskaffat vår första elbil - och fler är på ingång. Vi använder cykel i den mån det går, för längre sträckor finns även elcyklar. Lindalens Städ & Hemtjänst AB källsorterar i alla pågående uppdrag, och tar hänsyn till miljön i alla aspekter i enlighet med vår miljöpolicy.