08 - 773 20 64

Hemtjänsten

Vår personal är vår största tillgång och vi är måna om att personalen trivs, känner glädje och delaktighet på arbetsplatsen. För att främja personalen har vi friskvårdsbidrag, månatliga personal-, gruppmöten och individuell uppföljning. Genom personalmöten har vi löpande fortbildning inom aktuella ämnen och teman. Lindalens prioriterar vidareutbildning och uppmuntrar till kompetensutveckling. Trivsel och sammanhållning stärks genom gemensamma personalaktiviteter. 

Individanpassad Hemtjänst

Rätt personal för rätt uppdrag! Vi anpassar utförandet efter varje kunds personliga behov, som språk eller specifika omvårdnadsbehov. Vi kan exempelvis erbjuda finsk, polsk eller spansktalande personal, vilket underlättar dagliga kommunikationen. I vår personalstyrka finns sjuksköterskor, undersköterskor, mentalvårdare och vårdbiträden. Personalen har erfarenhet och kunskap som krävs för att ge ett långsiktigt, kvalitativt och hållbart arbete. 

Arbetsledare tillgänglig året runt!

Hemtjänsten är ett ansvarsfullt och självständigt arbete. Våra arbetsledare finns tillgängliga för personalen även under kvällar, helger och röda dagar. 

Vi vill ge personalen trygghet och uppbackning, att alltid ha någon att vända sig till, som är en resurs i akuta situationer. Att ha en arbetsledare tillgänglig året runt är något vi är väldigt stolta över och något som är unikt för Lindalens hemtjänst.