08 - 773 20 64

Hemtjänst - Ditt lokala alternativ!

Vi är den största privata utföraren av hemtjänst i Tyresö kommun. Vårt uppdrag är att stödja och hjälpa kunden i hemmet utifrån biståndsbeviljade insatser. Våra uppdrag inleds med ett personligt hembesök och vi följer regelbundet upp våra kunder. Varje kund tilldelas en kontaktperson i ett inledande skede och vårt mål är att endast ha ett fåtal personal kring varje individ. Vi utför uppdragen med omtanke, respekt och flexibilitet - vi ser Dig! Uppdragen inom hemtjänst innefattar omvårdnads- och serviceinsatser, som personlig omvårdnad, inköp, städ, klädvård samt ledsagning och avlösning. Utöver dessa insatser har vi även larmansvar över våra kunders trygghetslarm.

I vår verksamhet är det dina behov och vanor som styr hur din hemtjänst utformas. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Lindalens står för personliga möten!

 

.

Hemtjänsten innefattar

 • Omvårdnadsinsatser
 • Serviceinsatser
 • Ledsagning
 • Avlösarservice
 • Trygghetslarm

Trygghet är viktigt

Hos oss har Ni en kontaktperson och en arbetsledare som ansvarar för att er hemtjänst är anpassad efter era behov och önskemål. Vi är måna om att relationen mellan er och er kontaktperson fungerar bra och att ni trivs med varandra. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktig. Vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad. Ni kan alltid nå oss från kl 07.00 på morgonen till kl. 22.00 på kvällen, alla dagar året om.

Vi kan erbjuda personal med språkkompetenser som polska, persiska, spanska, arabiska, finska, lankesiska, franska, ryska, estniska, tyska, engelska. Vi har personal med undersköterske- och psykiatrikompetens. Verksamhetsansvarig, Paulina Heinonen är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet inom vårdyrket. Vi utför våra tjänster med kompetens, flexibilitet och känsla. Vårt viktigaste mål är att Ni är nöjda.

Som kund kan du alltid lita på att

 • vi ringer om vi är sena
 • vi har erfoderlig kunskap
 • vi har en säker nyckelhantering
 • vi bär Lindalens profilkläder och tjänstelegitimation
 • vi alltid är nära till hands, trygghetslarm besvaras inom 30 minuter
 • vi är tillgängliga mellan kl 07.00 och 22.00 alla dagar på året

Kontaktmanskap

Hemtjänst från Lindalens bygger på kontaktmanskap. Vår personal arbetar i mindre grupper och du möts av ett bekant ansikte som har kunskap om dina behov och specifika önskemål.

Din hemtjänst inleds med ett hembesök av våra arbetsledare. Arbetsledaren möter dig, ger information, besvarar frågor och för att du ska veta vart du kan vända dig. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Som kund bestämmer du hur din planering ska se ut genom önskemål om tider och detaljinformation. Vi är här för din skull. 

Lindalens erbjuder 10 % rabatt på hushållsnära tjänster till Dig som hemtjänstkund!

Vi erbjuder även hushållsnära tjänster, med rutavdrag till er som vill komplettera hemtjänsten och för er som själva vill bestämma över innehållet i tjänsterna - allt för att Ni ska få en guldkant i vardagen. Lindalens har ett stående erbjudande - vi erbjuder 10 % rabatt på samtliga tjänster, såväl städning, fönsterputs som trädgårdstjänster och snöskottning.