08 - 773 20 64

Övriga hushållsnära tjänster

Lindalens erbjuder flertalet andra hushållsnära tjänster utöver vårt sortiment av städtjänster. Vi kan erbjuda nästan all hjälp i eller kring det egna hemmet.

Trädgårdsarbete

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Rensa rabatter
 • Mossbekämpning

Snöröjning

 • Snöskottning
 • Halkbekämpning

Andra tjänster

 • Inköp
 • Sällskap på promenaden
 • Matlagning i ditt eget hem
 • Nedtagning, tvätt och uppsättning av gardiner
 • Och mycket mer!

Du kan köpa hushållsnära tjänster för att underlätta din vardag, eller som ett komplement till hemtjänsten du är beviljad. Hushållsnära tjänster innefattas av skattavdraget Rut och Rot. Vi administrerar skatteavdraget och du slipper pappersarbetet.    

Som hemtjänstkund har du alltid 10 % rabatt på samtliga hushållsnära tjänster.